NEW EYE- KEM MẮT R

NEW EYE- KEM MẮT R.N.A THẦN THÁNH vô cùng nổi tiếng của SK-II, 2 năm nay rồi mới sản xuất lại với phiên bản mới ở thị trường nội địa Nhật..Nói chung là sau bao nhiêu năm lăn lộn cuối cùng tớ... Read More

Chưa được phân loại

Năm 20 tuổi

Năm 20 tuổi. Tóc tôi dài. Tôi nhuộm tóc màu khói, bấm 3 lỗ khuyên tai, đeo đủ những vòng vèo rối rắm trên tay, và tuyệt nhiên không bao giờ đeo đồng hồ. Tôi không cần biết đến thời gian.Còn trẻ,... Read More

Chưa được phân loại