DÂN CHỦ BẦN LOẠN, EH?, Một bạn ảo, tuổi thật chắc còn rất trẻ, nghi ngờ không biết dân chủ có thật là con…

DÂN CHỦ BẦN LOẠN, EH?
Một bạn ảo, tuổi thật chắc còn rất trẻ, nghi ngờ không biết dân chủ có thật là con đường chính trị tốt nhất không. Phi Luật Tân và Thái Lan đều là nước dân chủ mà sao vẫn nghèo đói, hỗn loạn. Bạn ghét chủ nghĩa xã hội, thích tư bản và kinh tề thị trường nhưng lại e dè dân trí Việt chưa cao đủ cho dân chủ. Mình thấy bạn thành thật, dễ thương và đáng trọng quá.
Mình là người cuồng tín theo dân chủ giáo nên chẳng hề quan tâm đến “dân trí”, nhưng phản thí dụ của bạn về sự tốt đẹp của thể chế dân chủ thì rất rõ ràng, không thể phớt lờ được. Dân chủ Thái Phi sao lại yếu kém thế nhỉ?
Theo mình thì họ có dân chủ hình thức – mỗi người dân một lá phiếu – nhưng thiếu niềm tin cơ bản của dân chủ giáo là sự bình đẳng của mọi người. Một thể hiện cụ thể của niềm tin này là quyền tự do ngôn luận. Mình tin chắc là những xã hội thấp kém đều không có quyền tự do ngôn luận thật sự. Thế nào cũng thòng thêm điều kiện không được “xúc phạm” một cái gì đó. “Xúc phạm” là một cảm nhận chủ quan. Chẳng chóng thì chầy, những vùng nhạy cảm sẽ thành cái ung nhọt cho bọn sâu bọ tư bản thân hữu, gia đình trị vân vân lợi dụng. Mình cũng tin chắc là không một xã hội nào thật sự tôn trọng tự do ngôn luận mà sau vài chục năm vẫn còn độc tài độc đảng hay nghèo đói.
Trong khi cao nhân nhà mình kêu gọi văn hóa mí lị đạo đức, mong có liên minh mí lị minh chủ thì cao nhân nhà người tả hữu gì cũng một mực bảo vệ tự do ngôn luận như sinh mạng nghề nghiệp của họ. Ai có phím dùng phím, ai có bút dùng bút, ai có loa dùng loa, ai có mồm dùng mồm cùng lên tiếng như hai bạn này để chống bọn kiểm duyệt tư tưởng, bịt miệng người khác nhân danh “cấm xúc phạm”.


Facebook: https://www.facebook.com/chanh.nguyen.3998
Chưa được phân loại

2 comments

  1. Vụ này tôi ko có ý kiến, vì chưa sống trong một xã hội dân chủ thực sự bao giờ. Chanh Nguyen bảo lãnh tôi sang Mỹ một thời gian thì tôi mới nói được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *