Bản án cho người yêu nước có ý kiến đối lập với nhà cầm quyền ngày càng nặng nề

Bản án cho người yêu nước có ý kiến đối lập với nhà cầm quyền ngày càng nặng nề.Tôi cầu nguyện cho Việt Nam sớm thoát hoạ Cộng Sản và cầu nguyện cho tất cả những tù nhân lương tâm khác


Facebook: https://www.facebook.com/ha.vouu
Chưa được phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *