“Trời rộng vô cùng, đất cũng rộng vô cùng, Bởi khoảng trống mỗi con người bỏ lại, Cái khoảng trống nhỏ nhoi…

“Trời rộng vô cùng, đất cũng rộng vô cùng
Bởi khoảng trống mỗi con người bỏ lại
Cái khoảng trống nhỏ nhoi bằng chính vóc họ thôi
Mà cả thế giới này cũng không sao bù nổi.. “
(Thơ Trần Đăng Khoa)


Facebook: https://www.facebook.com/tuan.phammanh
Chưa được phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *