dân chơi ảnh nghệ thuật mà đố kị , nói xấu

dân chơi ảnh nghệ thuật mà đố kị , nói xấu….chửi lộn nhau còn hơn chơi nhà chòi…lạy ?dân chơi ảnh nghệ thuật mà đố kị , nói xấu….chửi lộn nhau còn hơn chơi nhà chòi…lạy ?


Facebook: https://www.facebook.com/Thuylldang
Chưa được phân loại

10 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *