Hè hè

Hè hè….dự tất niên và sinh nhật Thầy Thích Minh Thành….trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn ( Bảo Lộc ) cùng với các huynh đệ tỷ mụi Đạo Tràng Hội Bông Sen T.p HCM…
– 20 Tết a lịch, hoan hỉ….?????


Facebook: https://www.facebook.com/Thuylldang
Chưa được phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *