– khà khà

– khà khà…..bán quýt đắt quá bây ơi…bà sát bên nhà củng có bán nên k dám đem ra vậy mà khách bu qua bên nhà mình mua không hà… ? khoái khoái..
– tết này có tiền chơi quánh bài roài bây ơi..


Facebook: https://www.facebook.com/Thuylldang
Chưa được phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *