Minh bán sỹ các loại đinh

Minh bán sỹ các loại đinh…kem đen,kem chi VN.TQ…dây thép,dây nhôm uống Kiễng,dây Inốc…Long bô câu,Long gà ráp…Ai co nhu câu mua sỹ vê ban lại thi LH voi minh ĐT 0933.361.541 Thanks mọi nguoi đa ủng hộ .


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012542280924
Chưa được phân loại

10 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *