Nhìn tấm hình này có ai nghỉ em còn 1 tuổi nữa là 40 tuổi không ? người chụp hình chụp có tâm dễ sợ

Nhìn tấm hình này có ai nghỉ em còn 1 tuổi nữa là 40 tuổi không ? người chụp hình chụp có tâm dễ sợ , chụp người ta lùng tịt nhỏ xíu hjhj


Facebook: https://www.facebook.com/kieuoanh.phan.771
Chưa được phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *