Sáng nay bắt đầu đi cày sau 3 ngày tết

Sáng nay bắt đầu đi cày sau 3 ngày tết….
Như mọi năm, năm nay cầu xin ơn trên cho con làm mệt không nghĩ để có thêm chút tiền chia sẽ cho những người kém may mắn hơn con!


Facebook: https://www.facebook.com/trinh.quangngai.5
Chưa được phân loại

10 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *