Thiên hạ nói chính trị nhưng chính trị là gì?

Thiên hạ nói chính trị nhưng chính trị là gì?
Tối nay tại Hoa Kỳ lúc 8:30 (ET, túc là 8:30 sáng thứ Sáu VN) chúng tôi sẽ live stream đề tài này, nếu ai biết xin vào chia sẻ với chúng tôi!


Facebook: https://www.facebook.com/trinh.quangngai.5
Chưa được phân loại

25 comments

  1. Cha Mẹ ơi! Ngay trân cái giờ chị đang làm việc, sao k lên sóng trể 1 chút ..Cố gắng, để tài này phải nói hoài hoài.. như tụng kinh dị đó ! Cho chúng nó mỡ lỗ tai ra .. !

  2. Chính trị là thể hiện quyền lợi chính đáng của mỗi con người có trách nhiệm trong xã hội bình đẳng, tôn trọng và dân quyền. Chính trị là khắc tinh của độc tài, đảng trị.

  3. CHÍNH“ NGHĨA TRỪNG “TRỊ“ GIAN TÀ, KHÔNG CÓ CHÍNH NGHĨA QUỶ MA LỘNG HÀNH.CHÍNH NGHĨA DIỆT LŨ GIAN MANH, TRỪ LOÀI ÁC THÚ DÂN LÀNH ĐƯỢC YÊN.CHÍNH NGHĨA LUÔN BIẾT TỔ TIÊN, KHÔNG BÁN TỔ QUỐC LẤY TIỀN ĂN CHƠI.CHÍNH NGHĨA NGUỒN SÁNG MỌI NƠI, MANG BÌNH MINH ĐẾN CHO ĐỜI THÊM XANH. CHÍNH NGHĨA KHÁC BỌN VÔ DANH,VÔ NHÂN, VÔ ĐẠO TRANH GIÀNH LỢI RIÊNG. CHÍNH NGHĨA TÂM TRÍ SỐNG HIỀN, SỐNG VINH, SỐNG DŨNG, AN NHIÊN ĐỜI ĐỜI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *