Phải mắng, phải hét vào mặt, đập bàn đập ghế thì cô diễn viên chính mới chịu khóc nức nở cho

Phải mắng, phải hét vào mặt, đập bàn đập ghế thì cô diễn viên chính mới chịu khóc nức nở cho. Trong khi mình quát từ con Bông Bống đến lũ nhân viên nhà mình mà mặt chúng nó cứ đần ra :(((
#orionmedia #trangtv #caotrangteam


Facebook: https://www.facebook.com/lequanfilm
Chưa được phân loại

3 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *