Suýt khóc mỗi lần như thế này

Suýt khóc mỗi lần như thế này.
Tại khó quá, khổ quá, thế mà rồi bằng cách nào đó, bằng sự may mắn và giúp đỡ của những người chẳng quen biết. Cuối cùng cũng làm được.


Facebook: https://www.facebook.com/lequanfilm
Chưa được phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *