– khà khà

– khà khà…..bán quýt đắt quá bây ơi…bà sát bên nhà củng có bán nên k dám đem ra vậy mà khách bu qua bên nhà mình mua không hà… ? khoái khoái.. – tết này có tiền chơi quánh bài roài... Read More

Chưa được phân loại

Hè hè

Hè hè….dự tất niên và sinh nhật Thầy Thích Minh Thành….trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn ( Bảo Lộc ) cùng với các huynh đệ tỷ mụi Đạo Tràng Hội Bông Sen T.p HCM… – 20 Tết a lịch, hoan... Read More

Chưa được phân loại